Hoàng Dương Cầm

01

02

Hoàng Dương Cầm
Kể ra – Trứng biển

Tác phẩm bao gồm việc người tham dự thổi những trái bóng màu trắng như thể họ đã kể ra những điều bí mật,  khó thổ lộ hay diễn đạt bằng lời…

Đối với tôi tác phẩm này nhắm tới sự giải tỏa gánh nặng tâm lý, như thể một khảo sát về diễn đạt hay khát vọng thổ lộ. Tôi đã có cơ hội thực hiện tác phẩm này hai lần, một lần năm 2000 tại bờ biển Việt Nam và lần sau năm 2005 ở Mỹ  với những biểu tượng nhấn mạnh tới sự tiếp nối, nảy nở qua hình ảnh trứng, đại dương, trái đất tròn.  Tác phẩm có thể được mở rộng về ý tưởng trong các phiên bản mới, “Kể ra – …”  tại các địa điểm, văn cảnh, điều kiện, tình huống  khác nhau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s