Artist List

Cách tra từ điển Nhà Sàn bỏ túi

Dựa theo tên nghệ sĩ: Tên nghệ sĩ được sắp theo thứ tự ABC, theo tên riêng.

Ví dụ:

Nguyễn Huy An _ tra vần A

Brian Ring _ tra vần B

Jun Nguyễn-Hatsushiba _ tra vần J

How to use the Artist List

The Artist names are arranged alphabetically, base on the artist’s first names. 

Example:

Nguyễn Huy An _ Letter A

Brian Ring _ Letter B

Jun Nguyễn-Hatsushiba _ Letter J

A

Nguyễn Huy An

Appendix Group/ Nhóm Phụ Lục

B

Banga

Ngô Thành Bắc

Bill Nguyễn

Brian Ring

C

Hoàng Dương Cầm

Võ Trân Châu

Trương Quế Chi

D

Danh Võ

Nguyễn Mạnh Đức

Đức Bé

G

Nguyễn Hoàng Giang

Giao Chỉ

Gỗ Lim

H

Lại Thị Diệu Hà

Vũ Thị Thu Hà

Hải To 

Lê Huy Hoàng

Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Quang Huy

J

Jamie Maxtone-Graham

Jun Nguyễn-Hatsushiba

L

Nguyễn Phương Linh

Trần Lương

Ly Hoàng Ly

M

Nguyễn Thị Thanh Mai

Tuấn Mami

Nguyễn Trí Mạnh

Gabby Miller

N

Nga Nhí

Nguyễn Hoàng Nam (Lu) 

Nguyễn Trần Nam

Ngọc Nâu

Vũ Hồng Ninh

Kim Ngọc

Phan Thảo Nguyên

P

Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Minh Phước

Quách Đông Phương

R

Rodney Dickson

S

Song

Shitamichi Mooyuki

Sơn X

T

Trương Tân 

Nguyễn Minh Thành

Nguyễn Quốc Thành

Nguyễn Thuỷ Tiên

Nguyễn Trinh Thi

Phạm Thu Thuỷ

Trương Thiện

Vũ Đức Toàn

Trương Công Tùng

V

Veronika Radulovic

Lê Vũ

Y

Lu Yang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s