Kim Ngọc

DSC_2040

Kim Ngọc

DSC_2037

Installation view (From left): Trần Lương, Danh Võ, Kim Ngọc
Ảnh chụp từ triễn lãm (từ trái qua): tác phẩm của Trần Lương, Danh Võ, Kim Ngọc

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s