Shitamichi Mooyuki

sundaypainter02

IMG_1599

Shitamichi Mooyuki

Sunday Painter

Artist book

Chú thích: Sunday painter là những hoạ sĩ nghiệp dư, thường không được đào tạo qua trường lớp, xem việc vẽ vời như một thú vui. Sunday painter còn dùng cho một số nghệ sĩ vì gánh nặng mưu sinh không thể làm nghệ thuật toàn thời gian mà chỉ vẽ vào những lúc rảnh rỗi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s