Tuấn Mami

5

Tuấn Mami

Tôi mời một người bạn già cùng làm tác phẩm, ông Kính, người sưu tầm xương rồng nhiều năm. Ông sinh ra ở Pháp trong một gia đình Việt Nam, trở về nước khi còn nhỏ rồi tham gia quân đội kháng chiến chống Mỹ và Tầu. Sau đó với tình yêu cây cối, ông chuyển về Núi Ba Vì để làm việc và sinh sống. Ông chọn những loài xương rồng sống phù hợp nhất cho những hộp vữa được lấy ra từ mảng tường ẩm mốc ‘Phòng số 1’ để trồng tại đây.

I invited an old friend to make the artwork with me, Mr. Kinh, manager of Ba Vi Cactus National Park. He was born in France in a Vietnamese family. He returned to Vietnam since he was a child, then joined the resistance army to fight against America and China. After the war, with the love for plants he moved to Ba Vi mountain to live and work ( he is also the manager of Bamboo and Pine National Park). He chose the most suitable cactuses to grow in boxes of humid wall mortar from Room 1 to display there.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s